VERACITY

VERACITY

Šta je prenatalni test?

Prenatalni test je test koji može detektovati da li postoje hromozomske abnormalnosti ploda pre samog rođenja.

Šta je VERACITY test?

VERACITY test je neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno otkirva Daunov sindrom, Edvardsov i Patau sindrom, tri najčešća fetalna genetička poremećaja, kao i druge sindrome uzrokovane aneuploidijama X i Y hromozoma. VERACITY test takođe pruža opciju utvrđivanja pola bebe. Može se uraditi već od 10-te nedelje trudnoće. Test je bezbedan i za majku i za plod jer se izvodi jednostavnim uzorkovanjem venske krvi majke. Primenljiv kod jednoplodnih i blizanačkih trudnoća. Senzitivnost i specifičnost VERACITY testa su dokazane u tri kliničke validacione studije koje su sprovedene na stotinama uzoraka.
grafikaCopy
VERACITY-USP-LOGO

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati.

Saznajte Vaše opcije prenatalnog testiranja
Tokom prvog trimestra postoje konvencionalni skrining testovi koji uključuju ultrazvučni pregled i biohemijske analize krvi. U kombinaciji sa drugim parametrima, kao što je npr. godine starosti majke, procenjuje se rizik za pojavu određenih genetičkih poremećaja kod fetusa bez direktnog analiziranja DNK fetusa. Preciznost ovog skrining testa je niska (80 – 95%). Ukoliko prenatalni skrining ukaže da fetus ima visok rizik za pojavu određenih genetičkih stanja, Vaš lekar će preporučiti invazivni test kao što je amniocenteza ili biopsija horionskih čupica (CVS). Ovi invazivni testovi imaju visoku preciznost (>99%), ali u otprilike 1 u 200 slučajeva mogu da izazovu spontani pobačaj. Sada ste, uz pomoć VERACITY testa, u prilici da uradite visoko precizno (>99%), a u isto vreme bezbedno, neinvazivno prenatalno testiranje.
OPCIJE PRECIZNOST BEZBEDNOST VREME
Skrining prvog trimestra (Dabl test) Niska (80 – 95%) Nema rizika od gubitka trudnoće Može se uraditi između 11. i 14. nedelje trudnoće
Invazivna prenatalna dijagnostika Vrlo visoka (>99%) 0,5% rizik od gubitka trudnoće Može se uraditi nakon 12. nedelje (biopsija horionskih čupica) ili 16. nedelje (amniocenteza) trudnoće

Neinvazivni test nove generacije

Vrlo visoka (>99%) Nema rizika od gubitka trudnoće Može se uraditi već od 10. nedelje trudnoće
Kako se izvodi VERACITY prenatalni test?
Tokom trudnoće DNK fetusa prolazi kroz posteljicu, ulazi u krvotok majke i cirkuliše zajedno sa DNK majke. VERACITY test predstavlja neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno meri i analizira slobodnoćelijsku fetalnu DNK u krvi majke, radi otkrivanja prisustva aneuploidija kod fetusa. VERACITY test je validiran za jednoplodne i blizanačke trudnoće. Lekar ili laboratorijski tehničar uzima uzorak venske krvi majke i šalje ga u naše najsavremenije laboratorije radi analize. U laboratoriji se slobodnoćelijska DNK izdvaja iz majčine krvi i analizira našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije. Rezultati se šalju Vašem lekaru i Vama u roku od nekoliko radnih dana.
Zašto bi trebalo da razmotrimo VERACITY prenatalni test?
VISOKA PRECIZNOST

Preciznost testa je veća od 99% za autozomalne aneuploidije

NEIVAZIVAN

Ne postoji rizik od spontanog pobačaja. test za koji je potrebno jednostavno vađenje venske krvi majke.

DOSTUPAN U RANOJ TRUDNOĆI

Test može da se izvodi već od 10-te nedelje trudnoće, a rezultati se dobijaju u roku od nekoliko dana.

Šta VERACITY test može da otkrije?
ANEUPLOIDIJE AUTOZOMNIH HROMOZOMA
Daunov sindrom (Trizomija 21) Edvardov sindrom (Trizomija 18) Patau sindrom (Trizomija 13)
ANEUPLOIDIJE SPOL HROMOZOMA (samo u jednoplodnim trudnoćama)
Tarnerov sindrom (45 X) Sindrom trostrukog X (47 XXX) Klinefelterov sindrom (47 XXY) Jakobs sindrom (47 XYY) (48 XXYY)
MIKRODELECIJE
DiDžordžov sindrom (22q11.2) Sindrom delecije (1p36) Smit-Magenisov sindrom (17p11.2) Volv-Hiršhornov sindrom (4p16.3)
POL BEBE
veracity-test-rezultati-kojima-se-veruje
Šta analizira VERACITY prenatalni test i koje opcije mogu da odaberem?
VERACITY TEST BASIC
TRIZOMIJE Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700) Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000) Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000) INFORMACIJE O POLU (muški/ženški)
VERACITY TEST PLUS
VERACITY test Basic
ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA Tarnerov sindrom (Monozomija X) – Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske dece) Trostruki X sindrom (Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske dece (1 prema 1.000 kod ženske dece) Klinefelterov sindrom (XXY) Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece) Jakobsov sindrom (XYY) Višak Y hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece) XXYY Sindrom Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške dece)
VERACITY TEST PREMIUM
VERACITY test Plus
MIKRODELECIJE DiDžordžov sindrom 22q11.2 Nedostatak dela 22.hromozoma (1 prema 1.000) 1p36 delicioni sindrom Nedostatak dela 1.hromozoma (1 prema 5.000) Smit Magensov sindrom(17p1 1.2) Nedostatak dela 17.hromozoma (1 prema 15.000) Volf Hirshornov sindrom(4p1 6.3) Nedostatak dela 4.hromozoma (1 prema 50.000)
VERACITY-USP-LOGO
DA BISTE JASNIJE RAZUMELI VERACITY TEST, KONSULTUJTE SE SA VAŠIM GINEKOLOGOM ILI GENETIČAROM HBL-LAB LABORATORIJA, KAKO PRE, TAKO I POSLE TESTIRANJA.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *