Prenatalni test

Šta je bitno da znate prilikom izbora prenatalnog testa?

Zašto je važan NIPT test?

Neinvanzivni prenalatni test, skraćeno NIPT, je važan jer pruža bezbedan i precizan način da se beba testira prije rođenja na prisustvo genetičkih poremećaja, od kojih je najčešći Daunov sindrom.

Prije uvođenja ovog revolucionarnog testiranja opcije za otkrivanje Daunovog sindroma su bile:

  • Skrining metode koje kombinuju ultrazvučni pregled sa biohemijskim parametrima, a koje imaju nisku preciznost (otprilike 80-95%)
  • Prenatalna dijagnostika visoke preciznosti koja koristi invazivne metode (amniocentezaili biopsija horionskih čupica – horiocenteza) koje nose rizik od 0,5% za spontani pobačaj.

Amniocenteza vs. NIPT – Kako donijeti ispravnu odluku.

Prenatalni test je vrlo komforno i jednostavno testiranje a vrši se uzorkovanjem venske krvi majke. Rezultati testa su dostupni nakon 10 radnih dana.

Kako izabrati prenatalni test?

Na tržištu se nalazi veliki broj prenatalnih testova, što često dovodi do nedoumice koji test je pravi izbor za vas i vašu bebu.

Prije nego što se odlučite za određeni neinvanzivni prenatalni test, neophodno je da se posavetujete sa Vašim ginekologom, a poželjno je da se konsultujete sa genetičarom kako prije testiranja, tako i po dobijanju rezultata.

Prilikom izbora prenatalnog testa bi trebalo da obratite pažnju na sljedeće:

  • da li postoje kliničke studije objavljene o tom testu
  • koja je metodologija ispitivanja,
  • kakav je integritet kompanije koja taj test zastupa,
  • način na koji se uzorci uzimaju,
  • kako i da li se pod adekvatnim uslovima transportuju u genetičku laboratoriju koja sprovodi prenatalni test.

Kako se radi prenatalni test?

Postupak uzorkovanja i procedura rada.

Uzorkovanje za prenatalne testove mora vršiti laboratorijsko osoblje obučeno za vađenje krvi. Svaka NIPT kompanija ima svoje kitove (komplete) za uzorkovanje i transport uzoraka. Vaše je pravo da vam ovlašćeno osoblje pokaže i objasni sardžaj kompleta.

Neinvazivno genetičko prenatalno testiranje radi se koristeći sofisticirane metode sekvencioniranja gena i bioinformatička analiza dobijenih rezultata.

Ovakav tip testiranja rade laboratorije koje se nalaze van granica naše zemlje. Dakle, uzorak se šalje u inostranstvo. Zbog svega navedenog, morate biti sigurni da zdravstvena ustanova u kojoj želite da obavite testiranje može da vam garantuje za uslugu koju vam je pružila.

Medicinski zastupnik konkretnog prenatalnog testa testa treba da vam objasniti na koji način se uzorci obezbjedjuju i šalju.

Razlog zašto je ovo veoma važno jeste taj što je uzorak stabilan samo nekoliko dana i ukoliko se uzorci šalju preko posrednika, može se desiti da uzorak izgubi stabilnost i da rezultati testa ne budu validni.

Takođe, važno je da provjerite, da li u slučaju potrebe, možete vi ili vaš ljekar direktno stupiti u kontakt sa laboratorijom koja radi prenatalno testiranje.

Kada se odlučujete za određeni test treba voditi računa i o cijen testa  i načinu plaćanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.