FORGOT YOUR DETAILS?

O nama

HBL LAB

Laboratorija HBL Lab osnovana je 2019 godine sa ciljem da obezbijedi kvalitetnu, profesionalnu i nadasve pouzdanu laboratorijsku diagnostiku. Naša zajednička želja je da uspostavimo dobru, kvalitetnu komunikaciju sa pacijentima i korektne, profesionalne odnose sa ljekarima i svim drugim korisnicima. Naš moto – pouzdani rezultati i efikasnost, zasniva se na primjeni svjetskih standarda iz oblasti laboratorijske dijagnostike. U toku cijelog dana u našoj laboratoriji pružamo Vam usluge vađenja krvi i uzimanje ostalih uzoraka, a naša patronažna služba može doći i kod vas po pozivu.

Zašto HBL Lab

Najsavremenija tehnologija, iskusni stručnjaci
HBL-lab laboratorija raspolaže ispitnom opremom najsavremenije tehnologije i zapošljava iskusne i profesionalne stručnjake koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske dijagnostike.

Kvalitet i efikasnost
Kvalitet i efikasnost su naši osnovni postulati, oni jesu i uvijek će biti ključ našeg uspjeha i čine nas pouzdanim i kompetentnim partnerom ljekarima, medicinskim osoblju, bolnicama, ordinacijama, osiguravajućim društvima, firmama kao i pojedincima.

Ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima
Saradnju sa korisnicima karakterišu bliski profesionalni odnosi, aktivna komunikacija i mogućnost stručnih konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse. HBL-lab laboratorije za svoj osnovni cilj imaju dobrobit pacijenata, što se primarno manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja koje obavljamo, brzinu izdavanja rezultata, prijatan ambijent u kojem pacijenti borave, kao i ljubaznost u pristupu svakom korisniku.

Vrhunska zdravstvena usluga
Dežurna HBL-lab laboratorija radi tokom cijele sedmice, vikendom i praznicima, a patronažne ekipe na poziv dolaze na naznačenu adresu i vrše prikupljanje uzoraka ili dostavu rezultata. Korisnici zdravstvenih usluga mogu biti sigurni da će u HBL-lab laboratoriji dobiti precizno utvrđene i blagovremene rezultate laboratorijskih analiza, tumačenje rezultata, kao i stručni savjet o izboru ciljanih analiza.

Najsavremenija tehnologija

Iskusni
profesionalci

Kvalitet i
efikasnost

Profesionalan
odnos

Certifikovana
laboratorija

Vrhunska
usluga

Zakažite svoj termin

TOP