FORGOT YOUR DETAILS?

HBL LAB- MIKROBIOLOGIJA

U okviru mikrobiološke laboratorije, standardnim mikrobiološkim tehnikama uz korišćenje najsavremenije opreme i vrhunskih aparata, po preporukama WHO (Svetske zdravstvene organizacije) i EUCAST-a ( Evropski komitet za ispitivanje osetljivosti na antimikrobna sredstva) obavljaju se sledeće grupe analiza:

Laboratorija za mikrobiologiju:
- Bakteriološke analize
- Mikološke analize
- Parazitološke analize
- Serološke analize
- Molekularne mikrobiološke analize (PCR metoda)
- Mikrobiološke kontrole (Kontrole radnih površina, vazduha, sterilnosti instrumenata i rastvora)
- Brzi testovi (dokazivanje beta hemolitičkog streptokoka grupe A, Rotavirusa, Adenovirusa, Helicobacter pylori, Clostridium difficile toxin A+B u stolici)

Serološke
analize

Parazitološke
analize

Mikološke
analize

Bakteriološke
analize

Zakažite svoj termin

TOP