HBL Lab

Priprema za uzimanje uzorka krvi

Poštovani pacijenti, 

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja, čuvanja određenih vrsta uzoraka. Naša uloga je da Vam pomognemo u tome!

• Za većinu laboratorijskih ispitivanja krvi neophodna je priprema koja podrazumeva uzimanje uzorka (na prazan stomak) ujutru, 12 sati nakon posljednjeg obroka. Ovo je neophodno zato što uzimanje hrane pred vađenje krvi dovodi do porasta koncentracije glukoze, holesterola, triglicerida, proteina, gvožđa i drugih metabolita. • U cilju dobijanja vjerodostojnog rezultata obavezno informišite tehničara na prijemu laboratorije jer ista može uticati na rezultate testiranja- ovo se naročito odnosi na terapiju gvožđem, vitaminskim preparatima, hormonsku terapiju i dr. • Prije vađenja krvi trebalo bi izbjegavati veću fizičku aktivnost, zato što utiče na povećanje nivoa pojedinih enzima (prije svega CK i LDH). • Uzimanje uzorka za određivanje parametara prolaktin, kortizol, ACTH, kateholamini mora izvesti u stanju potpune relaksacije i mirovanja u periodu od 20-30 minuta. Ovo su takođe parametri koji pokazuju izrazito dnevno variranje, te vrijeme i profil za vađenje krvi i njihovo određivanje treba da odredi ljekar. • Za pacijente koji su na ORALNOJ ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI preporučuje se vađenje krvi u jutarnjim časovima prije uzimanja uobičajene terapije uz obaveznu konsultaciju sa ljekarom koji je propisao terapiju. Ovo važi i za pacijente koji su na bilo kojoj dugotrajnojj terapiji.

Close Menu