Skip to content

Mikrobiologija

HBL Lab - Mikrobiologija

U okviru mikrobiološke laboratorije, standardnim mikrobiološkim tehnikama uz korišćenje najsavremenije opreme i vrhunskih aparata, po preporukama WHO (Svetske zdravstvene organizacije) i EUCAST-a ( Evropski komitet za ispitivanje osetljivosti na antimikrobna sredstva) obavljaju se sledeće grupe analiza:

Laboratorija za mikrobiologiju

  • Bakteriološke analize
  • Mikološke analize
  • Parazitološke analize
  • Serološke analize
  • Molekularne mikrobiološke analize (PCR metoda)
  • Mikrobiološke kontrole (Kontrole radnih površina, vazduha, sterilnosti instrumenata i rastvora)
  • Brzi testovi (dokazivanje beta hemolitičkog streptokoka grupe A, Rotavirusa, Adenovirusa, Helicobacter pylori ,Clostridium difficile toxin A+B u stolici)
Tu smo da pomognemo

Imate neko pitanje ?