HBL Lab

Izdisajni test na Helicobacter pylori

Specifičnosti Helicobacter pylori infekcije su: ekološka sredina – želudac kao i snažna aktivnost ureaze. Ove karakteristike su uticale na razvoj posebnih dijagnostičkih laboratorijskih testova na Helicobacter pylori- kao što je brzi urea izdisajni test.

Helicobacter pylori je najčešći uzročnik nastajanja hroničnog gastritisa, čira na želucu i čira na dvanaestopalačnom crevu.

Takođe, smatra se da Helicobacter pylori ima ulogu i u nastajanju adenokarcinoma želuca, kao i limfoma koji su ograničeni na želudačnu sluznicu (MALT).

Otuda je pravovremena i precizna dijagnostika izuzetno važna! 

Kako dolazi do infekcije?

Čovek je nosilac i prenosnik ove bakterije. Utvrđeno je da bakterija preživljava u mleku, rečnoj i morskoj vodi.

Infekcija se može preneti direktnim kontaktom sa zaraženom osobom ili unošenjem u organizam putem kontaminirane vode, hrane ili mleka.

Smatra se da je oko 60% ukupne humane svetske populacije inficirano ovom bakterijom.

Put do dijagnoze Helicobacter pylori

Uporedo sa razvojem invanzivnih testova baziranih na endoskopiji i biopsiji sluznice želuca, kojima se rutinski završava gornja endoskopija, razvijani su i indirektni neinvanzivni laboratorijski testovi, koji ne zahtevaju endoskopski pregled niti biopsiju.

Izdisajni test na Helicobacter pylori je neinvazivni, neradioaktivni test za određivanje prisustva bakterije u želucu (stomaku).

Dijagnostičke metode i laboratorijski testovi predstavljaju značajnu kariku u multidisciplinarnom pristupu Helicobacter pylori infekciji u kliničkoj praksi.

Brzi urea izdisajni test na Helicobacter pylori

Brzi urea izdisajni test se bazira na izrazito potentnoj aktivnosti ureaze Helicobacter pylori. Test ima visoku specifičnost i senzitivnost. Lako se izvodi, a rezultat se dobija nakon samo 30 minuta.

Princip testa se sastoji u tome da pacijent popije tabletu u kojoj se nalazi urea sa neradioaktivnim izotopom ugljenika 13C. Urea se razlaže u želucu na dva molekula amonijaka i molekul ugljen-dioksida (13CO2) koji se resorbuje u crevima i eliminiše plućima. U uzorku sakupljenog vazduha određuje se spektrometrom izotopski odnos 13C / 12C .

Izdisajni test „postaje“ negativan odmah po eradikaciji (nestanku) bakterije. Odlikuje se visokom senzitivnošću i specifičnošću.

Potrebno je poštovati dva stava pri kontroli eradikacije:

  • Ponoviti testiranje mesec dana posle eradikacione terapije
  • Ponoviti testiranje najmanje 14 dana nakon ukidanja acidosupresivnih lekova, specijalno PPI

Lažno negativni rezultat može da se dobije i kod pacijenata posle resekcije želuca.

Serološka dijagnostika za primarnu dijagnostiku Helicobacter pylori

Serološka dijagnostika( određivanje antitela IgA i IgG), može da se koristi samo za primarnu dijagnostiku Helicobacter pylori, ali se ne može korisiti za određivanje uspešnosti primenjene terapije (u smislu eradikacije bakterije) pošto antitela u organizmu ostaju najmanje godinu dana nakon uništenja bakterije.

Helicobacter pylori izdisajni test je jedini pouzdan za validaciju uspešnosti terapije, pošto se direktno određuje prisustvo bakterije tj. njena metabolička aktivnost.

Izdisajni test na Helicobacter pylori ima dijagnostičku preciznost koja je istovetna sa histologijom!

Po vodičima dobre laboratorijske i kliničke prakse, ovaj test se smatra najbezbednijim i najvalidnijim testom u domenu dijagnostike Helicobacter pylori.

 

Close Menu