HBL Lab

HEPATITIS C – LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Hepatitis C je infektivno oboljenje koji dovodi do oštećenja jetre. Uzročnik ovog oboljenja je HCV virus.

HCV virus je prisutan u krvi inficirane osobe i prenosi se isključivo putem krvi na drugu osobu.

Najčešći način prenosa virusa je:

  • Zaraženim organom pri transplantaciji;
  • Prilikom transfuzije krvi i krvnih produkata zaraženih HCV virusom;
  • Korišćenjem kontaminiranih instrumenata u hirurgiji i stomatologiji;
  • Korišćenjem kontaminiranih igala kod intravenskih narkomana i prilikom tetovaže;
  • Seksualnim kontaktom (mada mnogo ređe nego kod hepatitisa B).

Nema dokaza da se virus hepatitisa C prenosi ljubljenjem, grljenjem, kijanjem, kašljanjem ili bilo običnim socijalnim kontaktom.

U cilju smanjenja rizika od infekcije HCV virusom, bitno je da imate svoju četkicu za zube, makazice za nokte, brijače…

Hepatitis C se može ispoljiti u dva oblika i to kao:

• AKUTNI HEPATITIS C

Kada je osoba prvi put izložena virusu hepatitisa C i inficira se, kaže se da ima akutni oblik bolesti.

Većina pacijenata u ovoj akutnoj fazi nema simptome ili ih prate blagi simptomi bolesti.

• HRONIČNI HEPATITIS C

Nasuprot blagom kliničkom toku, visok procenat hepatitisa C prelazi u hronični aktivni hepatitis.

Hronična infekcija, kada je duže od 6 meseci prisutna infekcija HCV virusom, može dovesti do oštećenja jetre. Stepen oštećenja varira od pacijenta do pacijenta i mnogo zavisi od stila života samog pacijenta.

 Infekcija može da dovede  do blažeg ili težeg oblika oštećenja jetre.  

Mnogi pacijenti sa hroničnim hepatitisom C nemaju simptome.

Najčešće se oboljenje otkriva slučajno ( npr. u slučaju dobrovoljnog davanja krvi) ili tek kada se ispolje simptomi koji su povezani sa značajnim oštećenjem jetre.

Nelečeni hepatitis C može dovesti do ciroze jetre, fibroze jetre, kao i do pojave malignih oboljenja jetre (kao što je hepatocelularni karcinom).

Dijagnozom ka pravilnoj terapiji i izlečenju

U Beo-lab laboratorijama su vam dostupni sledeći testovi za dijagnostiku i praćenje HCV infekcije :

  • HCV ukupna antitela

Ovaj test je najčešće prvi korak u postavljanju dijagnoze Hepatitisa C.  Ovo je skrining test koji se, ukoliko je pozitivan,  mora potvrditi referentnom metodom.

Detekcija HCV antitela  ukazuje na mogućnost da je osoba bila u kontaktu sa HCV virusom, ali nam ne može reći da li se radi o preležanoj ili aktuelnoj infekciji.

  • HCV – ukupna antitela  Western blot 

Ukoliko je rezultat skrining testa na ukupna HCV antitela pozitivan, neohodno je potvrditi nalaz nekim od potvrdnih testova. Kao potvrdni test najčešće se preporučuje određivanje ukupnih HCV antitela Western blot metodom.

Ovim testom se ne određuje prisustvo HCV virusa u krvi već se samo potvrđuje prisustvo antitela.

  • HCV RNK kvalitativni test

HCV RNA je mera količine virusa koji cirkuliše u krvi. HCV RNA može da se detektuje u krvi danima i nedeljama nakon izlaganja virusu.

Pored HCV RNA – kvalitativnog testa, kojim se dokazuje bolest postoji i HCV RNA – kvantitativni test,  kojima se utvrđuje broj kopija virusa u krvi.

Praktični značaj kvantitativnog određivanja virusa postoji samo u cilju lečenja bolesti.

  • HCV RNK genotipizacija

Od posebnog značaja je određivanje genotipa virusa kod inficirane osobe, jer od toga zavisi prognoza kao i sama terapija kod hroničnog toka bolesti.

Postoji šest genotipova HCV virusa ( 1-6 ).

HCV RNK  genotipizacija je testiranje kojim se utvrđuje tačan genotip virusa hepatitisa C. Ova informacija je takođe vrlo značajna lekaru  za uspešno lečenje i kontrolu oboljenja.

Close Menu